Oznámení školní jídelny 

Z důvodu uzavření jídelny kvůli koronavirové situaci bude v měsíci červnu strávníkům strhnuta z účtu platba za měsíc březen a květen dohromady. Úhrada stravného za měsíc červen bude v červenci.
Dětem navštěvujícím MŠ po dobu letních prázdnin se platby sečtou a budou strhnuty dohromady až v září.
                                                                                     Nováková, vedoucí školní jídelny MŠ Rybí