NAVÝŠENÍ ŠKOLNÉHO - Rada obce na svém zasedání dne 26.6.2023 projednala a schválila navýšení měsíční úplaty za školné v MŠ Rybí na 400,- Kč s platností od 1.9.2023