ANGLIČTINKA

Vážení rodiče, z důvodu vydaných opatření proti šíření Covid-19, se kroužek angličtinky, do konce školního roku 2019/20, již neuskuteční. Poplatek za 2.pololetí bude vrácen v plné výši.

Děkuji za pochopení Kvitová Eliška

Otevření MŠ - 18.5.2020

Vážení rodiče, v pondělí 18.5.2020 se, za dodržování vydaných bezpečnostních a hygienických opatření proti šíření Covid - 19, otevírá MŠ. Bližší informace naleznete v dokumentu níže. Prosím o důkladné prostudování, před nástupem dítěte do MŠ.

Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ předložit vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nebude možné dítě do MŠ přijmout.

Upozorňujeme na změnu provozu MŠ 6:30 - 15:30hod. až do odvolání.

Děkujeme Vám za pochopení, podporu a spolupráci


OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ RYBÍ:

Oznamujeme zahájení provozu školní jídelny MŠ Rybí a to k 18.5.2020.

Prosíme o závazné nahlášení dospělých strávníků, kteří již odebírali oběd v MŠ, jestli jej budou odebírat i od tohoto data. Nové strávníky v současnosti jídelna nepřijímá.

Od 25.5.2020 se budou obědy vařit i pro ZŠ. Děti budou obědvat v jídelně ZŠ a řídit se pokyny vedení školy. Odběr do nosičů není z hygienických a kapacitních důvodů možný. Do nosičů lze takto odebrat oběd pouze 1. den nemoci dítěte. Neodhlášený oběd bude účtován jako oběd odebraný.

Platba za měsíc březen 2020 bude strhnuta z účtů v červnu současně s platbou za měsíc květen. Platby v hotovosti budou provedeny 10.6.2020 a to v budově MŠ v době 8,00 - 15,00 hodin.

Nováková I., vedoucí ŠJ MŠ Rybí


Zápis do MŠ proběhne od 4.5.-15.5.2020 

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v době od 4.5. - 15.5.2020

Přihlášku bude možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy ( 5xckyrs )
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) msrybi@gmail.com
  3. poštou (Mateřská škola Rybí , 742 65 Rybí 318 )
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy (pouze ve dnech 5.5 a 12.5.2020, po telefonickém objednání s ředitelkou: Miroslavou Gilarovou tel.721 674 415