Informace k provozu MŠ Rybí od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR bude od pondělí 12. 4. 2021 MŠ otevřena pro předškolní děti - děti, které plní povinnou předškolní docházku v posledním roce před nástupem do ZŠ a dále pro děti rodičů pracujících v IZS ( na základě " Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a MŠMT" )

Mimořádným opatřením určení výjimky pro děti IZS se vztahuje na tyto profese :

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb 

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky

Prosíme rodiče spadající do výše uvedené skupiny IZS aby své děti přihlásili k docházce.


Povinné testování žáků bude probíhat 2x týdně  - v pondělí a ve čtvrtek. Bližší informace naleznete zde: testovani.edu.cz 


Sdělení školní jídelny

Od 12.4.2021 je opět otevřena školní jídelna MŠ. Pokud nechcete odebírat
obědy, máte možnost je odhlásit na telefonním čísle 556 760 002 nebo na mobilu i formou SMS 721 674 415. 

V MŠ se budou stravovat pouze

děti, které se zúčastní výuky. 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, po dobu uzavření mateřské školy bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Z vyhlášky o předškolním vzdělávání vyplývá povinnost ředitele MŠ v případě omezení nebo přerušení provozu MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanovit výši úplaty. Ta bude snížena úměrně době přerušení provozu MŠ a vyúčtována po znovuotevření MŠ. 

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Vážení rodiče,

v žádném případě Vás nechceme zatěžovat povinnostmi a úkoly na odevzdávání. Vzhledem k tomu, že jsme povinni vést záznam, zda se distanční výuky zúčatnili všichni předškoláci, prosíme o zpětnou vazbu (po znovuotevření materiály doneste do MŠ - můžete přidat např. výrobek k tématu, foto při práci dítěte či procházce, vyhotovené pracovní listy,...)

Školní jídelna

Tvořivá práce dětí - distanční výuka

Kontakt

Mateřská škola Rybí

okres Nový Jičín
příspěvková organizace
742 65

IČO: 75027178

Tel.: 556 760 002

mobil: 721 674 415
msrybi@gmail.com