O nás

Záleží nám na vývoji vašich dětí. 

Do naší školky se děti těší. Hravá atmosféra, krásné prostředí a výukové aktivity zaručí, že vaše děti u nás budou spokojené. 

     Naše mateřská škola se nachází na začátku malebné obce Rybí. Je to škola dvojtřídní,s kapacitou 50 dětí. Od ledna 2003 se stala samostatným právnímsubjektem, zřizovatelem je obec Rybí. MŠ je účelová budova otevřená roku 1985.O prázdninách roku 2011 prošla kompletní rekonstrukcí, včetně výměny oken a zateplení budovy. Součástí MŠ je kuchyň, která zabezpečuje stravu pro naše děti, místní ZŠ a také vyvařuje pro cizí strávníky. MŠ je obklopena velkou a nově vybavenou zahradou s pískovišti, sestavou průlezek,houpaček, zahradním altánem a jinými sportovními aktivitami, které skýtají pro děti mnoho zábavy. Tyto prostory jsou využívány k pobytu venku, při vhodném počasí jsou zde prováděny všechny činnosti. Členitý zahradní terén dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb. V zimě je využíván k bobování a sáňkování.

Krásná příroda v okolí MŠ nám skýtá množství zajímavých vycházek.

Pracujeme s dětmi dle:

ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. který vychází z moderních požadavků RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. - program pro předškolní vzdělávání, který podporuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

V tomto školním roce 2023/24 budeme pracovat podle vzdělávacího programu:

" Do přírody za zvířátky, půjdem tam a zase zpátky. " 

Přes hory a přes lesy koloušku Flíčku, kdepak jsi?

Vzdělávání prožitkem a hrou

Je pro nás důležité přistupovat k dětem individuálně. Hlavním cílem je poskytnout dětem poznání prožitkem.

Denní harmonogram

Příchod dětí do MŠ 

předávání dětí, volně spontánní zájmové aktivity,      

pohybové aktivity, osobní hygiena

6:30 - 8:15

6:30 - 9:00

Dopolední svačina

činnosti a aktivity dětí řázené pedagogickou pracovnicí

9:00 - 9:45

Pobyt venku

osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

případně náhradní program

9:45 - 11:40

Oběd a osobní hygiena

11:40 - 12:30

Spánek a odpočinek dětí

respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi

s nižší potřebou spánku

12:30 - 14:00

Odpolední svačina a osobní hygiena

14:00 - 14:30

Odpolední aktivity + kroužky

volné aktivity dětí řízené pedagogickou pracovnicí zaměřené 

především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity

14:30 - 16:00


O čistotu a dobré jídlo se starají:

- ved. jídelny - Ivana Nováková

- kuchařky - Růžena Šenková, Hana Drozdová

- pracovnice výdejny obědů - Božena Hanzelková

- školnice - Eva Kelnarová

- uklízí - Jitka Soukupová

Zkušení pedagogové

Naše třídy jsou heterogenní. Ve třídě SLUNÍČEK jsou děti od 3 do 5 let. Ve třídě RYBIČEK od 4 do 6 let.

Dětem se v letošním roce věnují pedagogické pracovnice:

RYBIČKY - řed. Eliška Kvitová

               - uč. Iva Šimíčková

SLUNÍČKA - uč. Renáta Bradáčová

                   - uč. Jana Hončová

Pedagogický asisitent - Eva Křížková

Školní asistent - Ivana Nováková